Werkaanbiedingen

Sinds zijn oprichting springt het “Federaal Werk de Vrienden der Blinden en Slechtzienden” dagelijks in de bres voor blinden en mensen die plots of geleidelijk hun zicht verliezen.

De vereniging biedt persoonlijke oplossingen om slechtzienden en blinden zo zelfredzaam mogelijk te maken, zodat ze zelf hun sociaal, professioneel en cultureel leven in handen kunnen nemen.

De vzw ontwikkelt diensten in diverse domeinen zoals preventie, visuele revalidatie, begeleiding, maatschappelijke en professionele integratie, cultuur, vrije tijd en huisvesting. De vereniging biedt als enige in België huisvestiging voor slechtziende en blinde bejaarden die aangepast is aan hun specifieke noden. Ze werkt ook mee aan wetenschappelijk onderzoek en acties waarmee zichtproblemen tijdig opgespoord kunnen worden.

De vzw beschikt over een team van 170 medewerkers en 3.500 vrijwilligers van verschillende leeftijden.

IK DOE EEN GIFT

Steun het geïntegreerde dienstenaanbod voor blinden en slechtzienden door het volgende bedrag te schenken :International Guide Dog Federation
Privacybeleid | Copyright | Wettelijke vermeldingen | Copyright © Les Amis des Aveugles 2020 | Réalisé par Comase info avec CodeWeb

Wij gebruiken cookies om onze website beter te laten werken, surfgedrag te meten en te optimaliseren. U kan onze website verder bezoeken als na uw akkoord.

IK ACCEPTEER  MEER WETEN