Ajouter au panier PDF Vrienden der Blinden en Slechtzienden op Facebook

Hoe kunt u ons steunen ?

  De vzw is grotendeels afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs: particulieren, bedrijven of serviceclubs.

Iedereen kan de vereniging steunen volgens zijn eigen financiële mogelijkheden. De donateur kan daarbij zijn wensen duidelijk maken en mee bepalen waarvoor de vzw het geld zal gebruiken.

Giften vanaf € 40 per kalenderjaar zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvang er een fiscaal attest voor in het eerste kwartaal van het daaropvolgende kalenderjaar.


 
Particulieren

De blindengeleidehond
-    U kunt ons steunen als gastgezin voor een pup die de opleiding tot blindengeleidehond volgt. De kosten voor de dierenarts en de voeding worden door de vereniging betaald.

Schenkingen
-    U kunt een schenking storten op het rekeningnummer van de vereniging: BE49 0017 0000 0071. U heeft recht op een belastingsaftrek wanneer u minimaal 40 euro per kalenderjaar schenkt, ook indien dat bedrag in verschillende stortingen wordt opgesplitst. U ontvangt het driemaandelijkse tijdschrift “Lichtpunten” waarin u kunt lezen welke activiteiten de vereniging organiseert voor  mensen met een visuele beperking;

-    U kunt online een schenking doen met onze toepassing “online schenken”;

-    U kunt een bestendige opdracht instellenmet als begunstigde de Vrienden der Blinden (rekeningnummer van de vereniging: BE49 0017 0000 0071). Zo geeft u uw financiële instelling de opdracht om maandelijks een door u bepaald bedrag te storten op de rekening van de vereniging. U kunt te allen tijde uw instructies wijzigen. Op deze manier steunt u de vzw de Vrienden der Blinden op regelmatige basis.

-    U kunt een schenking organiseren bij speciale gelegenheden (verjaardag, huwelijk, pensioen enz.). Sommige mensen vragen aan hun familie en vrienden om een schenking te doen aan de Vrienden der Blinden in plaats van een cadeau. Wij vragen de initiatiefnemers om ons op de hoogte te brengen van hun plan via e-mail (info@amisdesaveugles.org). Hij ontvangt dan de nodige informatie voor zijn familie, vrienden en kennissen die willen schenken. De Vrienden der Blinden zorgt ervoor dat de fiscale attesten rechtstreeks naar de schenkers worden gestuurd.

Legaten
-    Via een eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend testament of via een authentiek testament opgesteld door een notaris kunt u uw roerend en/of onroerend vermogen of een deel daarvan nalaten aan de vereniging.

-    U kunt een duolegaat opstellen. Wanneer iemand na zijn overlijden zijn vermogen volledig of gedeeltelijk wil nalaten aan een verre erfgenaam zoals een neef, een nicht, iemand met wie hij samenwoont, een vriend … lopen de successierechten zeer hoog op, tot 80% in Wallonië. Met een duolegaat kunt u volledig legaal hoge successierechten vermijden én een goed doel steunen. Het volstaat om in het testament de vzw als begunstigde te vermelden. De vzw is dan ‘universeel erfgenaam’ en moet een bepaald deel van het vermogen overdragen aan de ‘particuliere erfgenaam’. Daarnaast vermeldt het testament ook dat de vzw volledig instaat voor de successierechten. Volgens de wetgeving betaalt een vzw die een erfenis ontvangt een preferentieel successierechtentarief (7% in Wallonië, 8,8% in Vlaanderen en 12,5% in Brussel). De voordelen spreken voor zich: enerzijds ontvangen de begunstigden meer dan wanneer ze rechtstreeks zouden erven en anderzijds worden de projecten van de vzw gefinancierd.

Voorbeelden van testamenten


Serviceclubs 
-    U kunt een blindengeleidehond sponsoren door financieel bij te dragen in zijn opleiding. De serviceclub, die een deel van de opleidingskosten van de geleidehond betaalt, mag de uiteindelijke ontvanger van de hond aanduiden.

Bedrijven
-    U kunt de vzw de Vrienden der Blinden en Slechtzienden helpen met de audiodescriptieve adaptaties van films en tentoonstellingen, de inrichting van nieuwe woningen en sensibilisatie door de vereniging op te nemen in uw beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en sponsoring.

info@vriendenderblinden.org

IK DOE EEN GIFT

Steun het geïntegreerde dienstenaanbod voor blinden en slechtzienden door het volgende bedrag te schenken :International Guide Dog Federation
Privacybeleid | Copyright | Wettelijke vermeldingen | Copyright © Les Amis des Aveugles 2020 | Réalisé par Comase info avec CodeWeb

Wij gebruiken cookies om onze website beter te laten werken, surfgedrag te meten en te optimaliseren. U kan onze website verder bezoeken als na uw akkoord.

IK ACCEPTEER  MEER WETEN